XIV Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2023
21 - 24 czerwca 2023 r.
Zakopane/Kościelisko


ORGANIZATORZY

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska

PATRONAT HONOROWY

J.M. REKTOR Politechniki Śląskiej

PATRONAT NAUKOWY

Polskie Towarzystwo Membranowe

PATRONAT MEDIALNY

Wydawnictwo MEMBRANES
Miesięcznik RYNEK INSTALACYJNY
Miesięcznik INSTAL
Wydawnictwo Abrys Sp z o.o.
Wodociagi Kanalizacja
Portal Komunalny
2K Technologie
Technologia Wody

SPONSORZYXIV Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2023
21 - 24 czerwca 2023 r.
Zakopane/Kościelisko


ORGANIZATORZY

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska

PATRONAT HONOROWY

J.M. REKTOR Politechniki Śląskiej

PATRONAT MEDIALNY

Wydawnictwo MEMBRANES
Miesięcznik RYNEK INSTALACYJNY
Miesięcznik INSTAL
Wydawnictwo Abrys Sp z o.o.
Wodociagi Kanalizacja
Portal Komunalny
2K Technologie
Technologia Wody

O KONFERENCJI

Miejsce obrad:
Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 24 czerwca 2023 r. w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym AMW Rewita Kościelisko
ul. Nędzy Kubińca 103
34-511 Kościelisko
Sekretariat konferencji rozpocznie rejestrację uczestników w dniu 21.06.2023 o godz. 16.
Dojazd linią autobusową nr 11 (https://www.zakopane.pl/komunikacjamiejska/rozklad-jazdy#images-2) z rejonu Dworca (centrum Zakopanego) do przystanku Jana Krzeptowskiego w Kościelisku


Tematyka konferencji
Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od 1995 roku cykliczne konferencje dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:
- wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska,
- modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne,
- odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
- membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wód,
- membranowe procesy hybrydowe,
- perwaporacja, destylacja membranowa, separacja gazów,
- ogniwa paliwowe,
- reaktory membranowe,
- wykorzystanie membran w biotechnologii,
- membrany w monitoringu środowiska,
- membranowe usuwanie mikrozanieczyszczeń ze środowiska.

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Prof. Miriam Balaban
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Dr hab. inż. Rafał Bray
Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak
Dr hab. inż. Piotr Dydo
Prof. Maria Elektorowicz
Dr hab. inż. Beata Fryczkowska
Prof. dr hab. inż. Ludomira Granicka
Prof. dr hab. inż. Marek Gryta
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr hab. inż. Irena Korus
Prof. dr hab. Stanisław Koter
Prof. dr hab. Cezary Kozłowski
Dr hab. inż. Edyta Kudlek
Prof. dr hab. Wojciech Kujawski
Dr hab. Joanna Kujawa
Dr hab. inż. Dorota Lewińska
Dr hab. inż. Ewa Łobos-Moysa
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak
Prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Dr hab. Janina Piekutin
Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
Dr hab. inż. Mariola Rajca
Dr hab. inż. Paweł Religa
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
Dr hab. inż. Maciej Szwast
Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Dr hab. inż. Elwira Tomczak
Prof. dr hab. inż. Anna Trusek
Prof. dr hab. inż. Marian Turek
Prof. Bart Van der Bruggen
Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
Prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorek
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Dr hab. inż. Jacek Wiśniewski
Dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk
Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz


Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Irena Korus

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny – członek honorowy
Dr hab. inż. Edyta Kudlek
Dr inż. Anna Lempart-Rapacewicz
Dr hab. inż. Mariola Rajca

KALENDARIUM

Kalendarium konferencji:
27.12.2022otwarcie rejestracji online
15.05.2023przesłanie streszczeń
30.09.2023nadsyłanie pełnych tekstów prac
10.05.2023wczesna opłata za uczestnictwo w konferencji
21-24.06.2023obrady konferencji

Konkurs dla młodych naukowców

W trakcie konferencji, w dniu 22.06.2023, wśród młodych naukowców (studentów i doktorantów – uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich), rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy referat oraz prezentację posterową. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy (studenci i doktoranci), którzy nie osiągnęli wieku 35 lat i nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a na konferencji przedstawią pracę autorską lub współautorską, zaprezentowaną w języku angielskim w formie referatu lub plakatu. Sponsorami konkursu dla młodych naukowców są European Membrane Society (EMS), czasopismo Membranes MDPI oraz Polskie Towarzystwo Membranowe (PTMem). Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu na stronie internetowej.

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej:


- 2300,00 zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne do 10.05.2023 r.
- 2400,00 zł (pokój 1-osobowy) płatne do 10.05.2023 r.
- 2450,00 zł (miejsce w pokoju 2-osobowym) płatne po 10.05.2023 r.
- 2550,00 zł (pokój 1-osobowy) płatne po 10.05.2023 r.Opłata obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz imprez towarzyszących.

Należność prosimy przesłać na konto:
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A
ING Bank Śląski S.A./O Gliwice
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem: „MEMPEP 2023” oraz z nazwiskiem(ami) uczestnika(ów).

PREZENTACJEFormy prezentacji.

Prace prezentowane na konferencji mogą mieć formę referatu lub plakatu. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji.

Wymiar plakatów ok. 100 x 100 cm. Planowany czas przeznaczony na referaty 15 min.

PUBLIKACJA

Streszczenie szablon do pobrania

Nadesłane streszczenia, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, zostaną zamieszczone w materiałach Konferencyjnych.

Opublikowanie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych wymaga przesłania dwóch dokumentów, Oświadczenia oraz Oświadczenia autora, podpisanych przez wszystkich autorów. Podpisy autorów mogą być przesłane niezależnie lub zbiorczo, na tym samym egzemplarzu danego dokumentu. Prosimy o przesyłanie oświadczeń na adres irena.korus@polsl.pl

Ponadto przewidujemy opublikowanie pełnych tekstów prac w:

Prace powinny być przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów, obowiązującymi w danym czasopiśmie i podanymi na jego stronie internetowej. Publikacje zostaną obciążone dodatkową opłatą, zgodnie z wymaganiami wybranego czasopisma.

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI

PROMOCJE I REKLAMA

Organizatorzy oferują możliwość promocji i reklamy Firm podczas Konferencji w formie:Firmy zainteresowane współpracą i sponsoringiem prosimy o kontakt z Organizatorami.

KONTAKT

Adres do korespondencji:
Irena Korus
Politechnika Śląska
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel.: (32) 237-19-78; 237-22-60; 237-29-81
e-mail:
irena.korus@polsl.pl
mariola.rajca@polsl.pl
edyta.kudlek@polsl.pl
anna.lempart-rapacewicz@polsl.pl